Vyberte stránku

pobytový program IO SVP Modřany

INTERNÁTNÍ ODDĚLENÍ STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE MODŘANY

O Našem zařízení

Internátní oddělení Střediska výchovné péče Modřany je zařízením školského typu. Zajišťuje preventivně výchovnou péči pro děti a mládež s obtížemi v rodinných i širších sociálních vztazích, které se projevují nejrůznějšími poruchami v chování.

Obsahem činnosti je především strukturovaný výchovně terapeutický program, dále individuální vedení každého klienta a jeho rodiny, podpora a pomoc při plnění školních povinností a přípravy na školní vyučování, nácvik základních sociálních dovedností a činností .

Pobyt v programu internátního oddělení je sjednán na základě smluvního vztahu a je veden principem dobrovolné a aktivní spolupráce všech zúčastněných stran. Naše internátní oddělení Střediska výchovné péče zřizované jako příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy náleží k Diagnostickému ústavu a Středisku výchovné péče, Praha 4, Na dlouhé mezi 19.

 

profil klienta

Dítě, dospívající či mladý dospělý jedinec, kteří se nacházejí v obtížné životní situaci působící problematicky jim, či jejich okolí.

Témata pojící se s domácím prostředím: konflikty s rodiči (zákonnými zástupci) či mezi sourozenci, nerespektování autority a rolí, problémy v komunikaci, krizové situace, útěky z domova, a pod.

Témata pojící se se školním prostředím: slabý školní prospěch, nedostatečná domácí příprava, abnormální absence (záškola), nerespektování autority, problémy šikany (ve všech rolích), další asociální či antisociální činnosti,

Témata pojící se s volnočasovými aktivitami (závadová sociální skupina, krádeže, potulka, experimentování s omamnými a psychotropními látkami, a pod.).

jak začít spolupráci?

sjednejte si úvodní schůzku:

Obraťte se na nás prostřednictvím telefonního kontaktu či emailové adresy a sjednejte si úvodní schůzku s vedoucím pracovníkem internátního oddělení Střediska výchovné péče Modřany

Telefonické kontakty:

(+420) 241 770 041

(+420) 739 927 602

Mailová adresa:

stredisko.modrany@seznam.cz

01.

 

Nacházíš se v situaci, která vyžaduje pomoc při řešení?

02.

Jste zákonným zástupcem, který chce pomoci svému dítěti v situaci, jež vyžaduje pomoc při řešení?

03.

Jste pedagogickým pracovníkem, pracovníkem OSPOD, či jiné organizace pracující s dětmi a mládeží, kteří se nacházejí v situaci, jež vyžaduje pomoc při řešení?

 

d

odpovědnost

Pracujeme s dětmi a mládeží,

každá situace má řešení. Pracujeme na poli mezioborové spolupráce a víme, že každý jedinec je specifickou osobností a každá rodina se nachází ve svém specifickém a konkrétním uspořádání.